ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್

  • PLASTIC MOULD STEEL

    ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್

    ಅಚ್ಚು ಸ್ಟೀಲ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ 36 0.36 ರಿಂದ 0.40% ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮತ್ತು ನಿಕಲ್ ಮುಖ್ಯ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಲು ಹೊಳಪು ನೀಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.