ತುಕ್ಕಹಿಡಿಯದ ಉಕ್ಕು

  • STAINLESS STEEL

    ತುಕ್ಕಹಿಡಿಯದ ಉಕ್ಕು

    ಮಾರ್ಟೆನ್ಸಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯು 0.1% -1.0% C ಮತ್ತು 12% -27% Cr ನ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್, ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್, ವೆನಾಡಿಯಮ್ ಮತ್ತು ನಿಯೋಬಿಯಂನಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.